Profil spoločnosti

Spoločnosť VEMAX Group bola založená v decembri 2009 a zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Trenčín 15. januára 2010. VEMAX Group s.r.o. je rodinná firma, ktorej zakladateľmi sú štyri fyzické osoby, z ktorých každá priniesla do spoločnosti špecifikum vlastnej obchodnej komodity a životných skúseností, ktoré vytvorili prameň veľkej rôznorodosti našej ponuky.

Sortiment ponúkaného tovaru vychádza v prvom rade z kritérií kvality tovaru. Druhým kritériom je kvalita poskytovaného servisu a služieb pre zákazníka. Tretím kritériom je pomer medzi kvalitou tovaru a jeho cenou. Viac ako dve tretiny našej ponuky sme skôr, ako sme na našich internetových stránkach ponúkli Vám, našim budúcim zákazníkom, overili v našom profesionálnom alebo osobnom živote. Ponuku budeme neustále rozširovať, na čo si Vás dovolíme pri jednotlivých druhoch tovaru upozorniť označením „NOVINKA“.

Z pohľadu histórie je Vemax Group mladá spoločnosť, no životné skúsenosti spoločníkov v jednotlivých tovarových skupinách prinášajú niekoľkoročné životné skúsenosti a poznatky, ktoré chceme využiť v prospech Vás, našich zákazníkov.

Našim cieľom je budovanie a trvalý rozvoj spoločnosti v obchodných skupinách na základe kritérií dynamického rastu, spoľahlivosti v dodávkach, servise a inováciách tovaru, flexibilnosti pri požiadavkách zákazníkov na produkty spoločnosti.

Máme záujem o každého zákazníka, ktorý má záujem o kvalitný tovar s odpovedajúcim servisom. Našim cieľom je, aby každý zákazník, ktorý u nás už raz tovar nakúpil, sa znova vrátil s pocitom, že je v rámci tradície dobrého obchodníka o neho postarané – o dôverčivého zákazníka – tak, ako by sa jednalo o nás osobne, so všetkým, čo k tomu zmyslu slov patrí.

Veríme, že Vás nesklameme a budete s dodaným tovarom spokojní.
To je náš hlavný cieľ!

Spoločníci VEMAX Group s.r.o.


Infolinka
042 438 1 148

Tovar už do 24 hodín

Poštovné od 4,50 €

Záruka na tovar

Na všetok náš tovar poskytujeme štandardnú dobu záruky 2 roky, u vybraných druhov tovaru aj viac.

Reklamácia tovaru

Postup riešenia reklamácie nájdete v našich obchodných podmienkach.